Haptonomie

Haptotherapie is een vorm van therapie die uit gaat van het gegeven, dat uw lichaam de drager is van gevoelens en een geheugen heeft voor positieve en negatieve ervaringen. Deze ervaringen doen we allemaal op in ons leven. Deze ervaringen zijn terug te vinden in uw bewegingspatronen, spanningen in het lichaam, het ontstaan van voorkeurshoudingen- en bewegingen.

De haptotherapeut is gericht op de eigen vermogens van u als patiƫnt, om bewust te worden van uzelf, van wat u kan en wil en daarnaar te handelen. Hoe meer u gedrag voortkomt uit zelfbewustzijn, hoe makkelijker u beweegt, hoe belastbaarder, mobieler en vitaler u bent. Dat leidt veelal weer tot het beter kunnen omgaan met uzelf, de omgeving en situaties. En het kan ook leiden tot een afname van bepaalde klachten en / of problemen, bijvoorbeeld doordat emotionele en fysieke blokkeringen loskomen, herkend worden en verwerkt.