Dry Needling

Dry Needling is een therapievorm waarbij er met een dun naaldje in een pijnlijke spierverharding (“triggerpoint”) wordt geprikt bij u. Deze verhardingen kunnen naast uitstralende pijn ook vaak stijfheid veroorzaken. Door het aan prikken van deze spier ontstaat er een snelle ontspanning waardoor u direct een pijnvermindering ervaart en de mobiliteit toeneemt. Dry Needling hoort bij het domein van de fysiotherapeut, dat houdt in dat het wordt toegepast binnen de fysiotherapiebehandeling en geen op zich losstaande therapievorm is.