Geriatrie

Geriatriefysiotherapie is een verdieping binnen de fysiotherapie. De vorm van de behandeling zal niet veel afwijken van de fysiotherapie, maar door meer kennis en kunde is de geriatriefysiotherapeut instaat om de doelgroep oudere en kwetsbare oudere gerichter te begeleiden en behandelen.

Uw therapeut zal ook in nauw contact staan met eventuele mantelzorgers, familieleden en huisarts. De therapeut kan u in de praktijk behandelen maar als daar een indicatie voor is zal deze ook bij u op locatie komen.